Centre de Recuperació de Fauna Silvestre
Centre de Rescat d´Espècies CITES
Centre d´Acollida de Mascotres Exòtiques
Educació Ambiental
Contacte
 
Cofib Fundación Natura PArc Gover de les Illes Balears
   

COFIB
Carretera de Sineu, km 15.400
Santa Eugènia, 07142. Mallorca. Balears
Tel. 971 144 107
Tel. d’emergències: 607 554 055
www.caib.es
E-mail: crcofib@gmail.com

 

Educació ambiental | Races autòctones | Voluntariat ambiental | Control de fauna domèstica | Sanitat i control de fauna
Departament de projectes | Unitat canina antiverí | Geografia | Projecte de cria de la milana | Participació al COFIB

Fundació Natura Parc - Carretera de Sineu, km 15.400 - Santa Eugènia, 07142. Mallorca. Balears - Tel. 971 144 532 - Fax 971 144 534 fnp@fundacionaturaparc.org

Dissenyat per Declipse